Search again

Found: 115  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Han yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji / zhu bian Hongchen ; bian wei Tian Guiwen, Wu Shuping.
Published
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
Call Number
495.1076 H233 2001
Location
Songkhla

image
Xin HSK 6 ji quan zhen mo ni ce shi ti ji / Wang Yaomei zhu bian.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2015.
Call Number
495.1076 X6 2015
Location
Songkhla

image
Xinhua Zidian /.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
Call Number
495.13 X77 2006
Location
Songkhla

image
HSK zhong guo han yu shui ping kao shi zhong ji / Zhao Xiaomei.
Author
Zhao, Xiaomei.
Published
Beijing : Sinolingua, 2006.
Call Number
495.1076 Z63H 2006
Location
Songkhla

image
Tong yong zhong wen ke ben : xie zi ben = Chinese character exercise book / Zhu bian Shen Wen, Yang Shiquan.
Published
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2001-2006.
Call Number
495.181 T665
Location
Songkhla

image
Han yu jiao shi fa zhan = development of Chinese language teachers / Guo Rui zhu.
Author
Guo, Rui.
Published
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2010.
Call Number
495.1071 G977H 2010
Location
Songkhla

image
Chinese characters / Han Jiantang ; translated by Wang Guozhen & Zhou Ling.
Author
Han, Jiantang.
Published
Cambridge : Cambridge University Press, c2012.
Call Number
495.111 H233C 2012
Location
Songkhla

image
HSK / Wong Xiao Ding.
Author
Wong, Xiao Ding.
Published
Beijing : Xin Shijie, 2003.
Call Number
495.12 W872H 2003
Location
Songkhla

image
New HSK mock tests and analyses (level 1) / Chen Xiang.
Author
Chen, Xiang.
Published
Beijing : Sinolingua, 2012.
Call Number
495.1076 C518N 2012
Location
Songkhla

image
New HSK mock tests and analyses (level 2) / Chen Xiang.
Author
Chen, Xiang.
Published
Beijing : Sinolingua, 2012.
Call Number
495.1076 C518N 2012
Location
Songkhla

image
Using Chinese synonyms / Grace Qiao Zhang.
Author
Zhang, Grace Qiao.
Published
Cambridge : Cambridge University Press, c2010.
Call Number
495.183421 Z63U 2010
Location
Songkhla

image
Xuesheng chang yong gudai hanzi cidian / Gui Li, editor.
Published
Beijing : Beijing Gongye daxue, 2005.
Call Number
495.13 X94 2005
Location
Songkhla

image
Er shi shi ji xian dai han yu ci hui lun zhe zhi yao / Zhou Cun.
Author
Zhou, Cun.
Published
Beijing : Shangwu Yingshuguan, 2004.
Call Number
495.181 Z63H 2004
Location
Songkhla

image
Inhua xiezi zidian / Fei Jin chang, Li Ging mei.
Author
Fei, Jin chang.
Published
Beijing : Shang wu Yingshuguan, 2001.
Call Number
495.111 F297I 2001
Location
Songkhla

image
Yu fa yan jiu lu Li Ning Ming.
Author
Li, Ning Ming.
Published
Beijing : Shng Wu Yingshu, 2002.
Call Number
495.15 L693Y 2002
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles