Found: 8  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : HSK advanced / Sun rui zhen.
AuthorSun, rui zhen.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2009
Call Number495.1076 S957H 2009
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHanyu shuiping kaoshi (HSK) moni shiti ji : HSK basic / Hong Chen.
AuthorHong, Chen.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2010
Call Number495.1076 H772H 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK Zhongguo han yu shui ping kao shi ying shi zhi nan (chu, zhong deng) / Ni Mingliang.
AuthorNi, Ming-liang.
PublishedBeijing : BeijingLanguageandCultureUniversityPress, 2007
Call Number495.1076 H873 2007
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHanyu kemu kaoshi zhinan / Editor-in-Chief: Chen Hong, et al.
AuthorChen, Hong.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2003
Call Number495.1076 H252 2006
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK yu fa jing jiang jing lian = Practicing HSK grammar / Zhang Jing.
AuthorZhang, Jing.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2008
Call Number495.1076 Z63H 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : Chu zhong deng = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji / zhu bian Hongchen ; bian wei Tian Guiwen, Wu Shuping.
AuthorHongchen.
PublishedBeijing : Huayujiaoxuechubanshe, 2001
Call Number495.1076 H233 2001
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK hexin cihui Tian Tianxue / Liu Dongqing, Ma Yuhong, Wang Jin.
AuthorLiu, Dongqing.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2009
Call Number495.1076 L783H 2009
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK zhong guo han yu shui ping kao shi zhong ji / Zhao Xiaomei.
AuthorZhao, Xiaomei.
PublishedBeijing : Sinolingua, 2006
Call Number495.1076 Z63H 2006
LocationSongkhla
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed