Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleWang Li quan ji.
AuthorWang, Li,
PublishedZhonghua shu ju,
Call Number495.1824 W246W 2015
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleWen yan yu fa ji gou tong lun / cTang Ziheng zhu.
AuthorTang, Ziheng.
PublishedJinan : Shandongdaxue, 2000
Call Number495.15 T164W 2004
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleYu fa yan jiu lu Li Ning Ming.
AuthorLi, Ning Ming.
PublishedBeijing : ShngWuYingshu, 2002
Call Number495.15 L693Y 2002
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleZhongguo wen fa yao lue / Lu Shuxiang zhu.
AuthorLu, Shuxiang.
PublishedThe commercial press,
Call Number495.15 L926Z 2015
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleElements of Chinese grammar, with a preliminary dissertation on the characters, and the colloquial mediumof the Chinese, and an appendix containing the Tahyoh of Confucius with a translation / By J. M...
AuthorMarshman, Joshua,
PublishedSerampore, : PrintedattheMissionpress, 2013
Call Number495.15 M371E 2013
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHan ying dui zhao : Jian ming han yu yu fa xue xi shou ce = Chinese grammar without tears / Zhu Xiaoxing ; compiled Ye Wang ... [et al.].
AuthorZhu, Xiaoxing.
PublishedBeijing : BeijingDaxuechubanshe, 2005
Call Number495.15 Z63H 2005
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK Exam Grammar / Jie Lin Hui.
AuthorJie, Lin Hui.
PublishedBeijing : BeijingDaxue, 2004
Call Number495.15 J61H 2004
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHan yu jian yu shi de yu yi zhong he yu hua yu gong neng de ren zhi yu fa yan jiu = A cognitive grammar approach to semantic overlapping and discourse function of Jianyu construction in Chinese / Li x...
AuthorLi, Xiangling.
PublishedKe xue chu ban she,
Call Number495.15 L693H 2014
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleShi yong Han yu yu fa / Fang yu ging zhu.
AuthorFang, Yuqing.
PublishedBeijing : Beijingdaxuechubanshe, 2001
Call Number495.15 F211S 2001
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleBasic Chinese / Xiaozhou Wu, Feng-hsi Liu, Rongrong Liao.
AuthorWu, Xiaozhou.
PublishedNewYork : McGraw-HillEducation, c2014
Call Number495.182421 W959B 2014
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleDui wai Han yu jiao xue yu fa / Huyang Qi.
AuthorQi, Huyang.
PublishedShanghai : Fudandaxuechubanshe, 2005
Call Number495.107 Q1D 2005
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleHSK = Clearing up your confusion about some misused structural units for HSK / Geng Erling, Huo Er Ling.
AuthorGeng, Erling.
PublishedBeijing : BeijingYuyanDaxue, 2003
Call Number495.124 G329H 2003
LocationSongkhla
image
Source Types Music
TitleHSK Chen Tian Shun.
AuthorChen, Tian Shun.
PublishedBeijing : BeijingYuyanDaxue, 2003
Call Number495.124 C518H 2003
LocationSongkhla
image
Source Types Music
TitleHSK Chen Tian Shun.
AuthorChen, Tian Shun.
PublishedBeijing Yuyan Daxue,
Call Number495.124 C518H 2003
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleUsing Chinese : a guide to contemporary usage / Yvonne Li Walls and Jan W. Walls.
AuthorWalls, Yvonne.
PublishedCambridge,N.Y. : CambridgeUniversityPress, c2009
Call Number495.182421 W215U 2009
LocationSongkhla
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed