Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
Dui wai Han yu jiao xue yu fa / Huyang Qi.
Author
Qi, Huyang.
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2005.
Call Number
495.107 Q1D 2005
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue gai lun / Changlai Chen, Yongyi Wu, Honghai Ma ... [et al.].
Author
Chen, Changlai.
Published
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2010.
Call Number
495.107 C518D 2010
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / Yong Yi Wu, Hong Chen.
Author
Wu, Yong Yi.
Published
Beijing : Sinolingua, 2003
Call Number
495.1076 W959D 2011
Location
Songkhla

image
Han yu ke tang jiao xue ji qiao 325 li / Zhou Jian zhu bian.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, c2009.
Call Number
495.1071 H233 2009
Location
Songkhla

image
Shi yong Han yu yu fa / Fang yu ging zhu.
Author
Fang, Yuqing.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2001.
Call Number
495.15 F211S 2001
Location
Songkhla

image
Bao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian.
Author
Peng, Ruiqing.
Published
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
Call Number
495.186 P398B 1999
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue li lun yu yu yan xue ke mu kao shi zhi nan / Chen Hong, Wu Yongyi.
Published
Beijing : Songyuan, 2003
Call Number
495.1076 D873 2011
Location
Songkhla

image
Han yu jiao shi fa zhan = development of Chinese language teachers / Guo Rui zhu.
Author
Guo, Rui.
Published
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2010.
Call Number
495.1071 G977H 2010
Location
Songkhla

image
Han yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : HSK advanced / Sun rui zhen.
Author
Sun, rui zhen.
Published
Beijing : Sinolingua, 2009.
Call Number
495.1076 S957H 2009
Location
Songkhla

image
Hanyu kemu kaoshi zhinan / Editor-in-Chief: Chen Hong, et al.
Published
Beijing : Sinolingua, 2003
Call Number
495.1076 H252 2006
Location
Songkhla

image
Hanyu shuiping kaoshi (HSK) moni shiti ji : HSK basic / Hong Chen.
Author
Hong, Chen.
Published
Beijing : Sinolingua, 2010.
Call Number
495.1076 H772H 2010
Location
Songkhla

image
Hanyu yuyin jiaocheng / Cao Wen.
Author
Cao Wen.
Published
Beijing : Beijing daxue, 2004.
Call Number
495.124 G329H 2003
Location
Songkhla

image
HSK / Wong Xiao Ding.
Author
Wong, Xiao Ding.
Published
Beijing : Xin Shijie, 2003.
Call Number
495.12 W872H 2003
Location
Songkhla

image
HSK = Clearing up your confusion about some misused structural units for HSK / Geng Erling, Huo Er Ling.
Author
Geng, Erling.
Published
Beijing : Beijing Yuyan Daxue, 2003.
Call Number
495.124 G329H 2003
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles