Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Han yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji / zhu bian Hongchen ; bian wei Tian Guiwen, Wu Shuping.
Published
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
Call Number
495.1076 H233 2001
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue li lun yu yu yan xue ke mu kao shi zhi nan / Chen Hong, Wu Yongyi.
Published
Beijing : Songyuan, 2003
Call Number
495.1076 D873 2011
Location
Songkhla

image
Hanyu kemu kaoshi zhinan / Editor-in-Chief: Chen Hong, et al.
Published
Beijing : Sinolingua, 2003
Call Number
495.1076 H252 2006
Location
Songkhla

image
HSK Exam Grammar / Jie Lin Hui.
Author
Jie, Lin Hui.
Published
Beijing : Beijing Daxue, 2004.
Call Number
495.15 J61H 2004
Location
Songkhla

image
HSK yu fa jing jiang jing lian = Practicing HSK grammar / Zhang Jing.
Author
Zhang, Jing.
Published
Beijing : Sinolingua, 2008
Call Number
495.1076 Z63H 2010
Location
Songkhla

image
New HSK mock tests and analyses (level 1) / Chen Xiang.
Author
Chen, Xiang.
Published
Beijing : Sinolingua, 2012.
Call Number
495.1076 C518N 2012
Location
Songkhla

image
New HSK mock tests and analyses (level 2) / Chen Xiang.
Author
Chen, Xiang.
Published
Beijing : Sinolingua, 2012.
Call Number
495.1076 C518N 2012
Location
Songkhla

image
HSK zhong guo han yu shui ping kao shi zhong ji / Zhao Xiaomei.
Author
Zhao, Xiaomei.
Published
Beijing : Sinolingua, 2006.
Call Number
495.1076 Z63H 2006
Location
Songkhla

image
Xin HSK 6 ji quan zhen mo ni ce shi ti ji / Wang Yaomei zhu bian.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2015.
Call Number
495.1076 X6 2015
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles