Found: 52  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Computer File
Titleงานใบตอง-พานบายศรี / ละเอียด อ่ำสงวน
Authorละเอียด อ่ำสงวน.
Publishedกรุงเทพฯ : กิจอักษร, [2554?]
Call Number745.92 ล233ง 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleจัดการและบริหารโครงการอย่างง่าย ด้วย Project 2007 / โดย สกล คำปันนา.
Authorสกล คำปันนา.
Publishedซัคเซส มีเดีย,
Call Number005.369 ส005จ 2554
LocationSongkhla
image
Source Types Computer File
Titleดอกไม้ประดิษฐ์-ดอกไม้ใบยางพารา / สุพรรณีย์ เอี่ยมประภาศ
Authorสุพรรณีย์ เอี่ยมประภาศ.
Publishedกรุงเทพฯ : กิจอักษร, [2554?]
Call Number745.5943 ส808ด 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleดาวน์โหลดอัปโหลดวีดีโอสไตล์เซียน Youtube ผู้แต่ง Tanakid & AomEditor ; บรรณาธิการ ธนะสิทธิ์ กุลธนาเรืองกิตติ์.
Authorทะนาคิด.
Publishedไอที แลนด์ พับลิชชิ่ง,
Call Number004.678 ท 287ด 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleตุ๊กกี้ : เจ้าหญิงขายกบ
Publishedนนทบุรี : ออดิโอแอนด์วิดีโอเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2554
Call Number791.43 ต 646 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleน้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ
Publishedกรุงเทพฯ : กิจอักษร, [2554?]
Call Number648.5 น591 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleบริหารโครงการแบบ Gantt Chart อย่างมืออาชีพด้วย Project 2010 / โดย สกล คำปันนา.
Authorสกล คำปันนา.
Publishedซัคเซส มีเดีย,
Call Number005.369 ส005บ 2554
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Computer File
Titleบันทึกการแสดงสด Velodrome returns concert
Authorคาราบาว.
Publishedกรุงเทพฯ : วอร์นเนอร์มิวสิค(ประเทศไทย), 2554
Call Number780.78 ค 578 บ 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleฝึกฝนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นจากงานจริง Flash cartoon workshop สำหรับ Flash ทุกเวอร์ชั่น / เอกชัย วงษ์ศิริ.
Authorเอกชัย วงษ์ศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2554
Call Number006.696 อ084ฝ 2554
LocationSongkhla
image
Source Types Computer File
Titleภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place names of Bangbuathong, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ, วรนุช สุนทรวินิต.
Authorพิศาล บุญผูก.
Publishedโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number915.9304 พ754ภ 2554
LocationSongkhla
image
Source Types Computer File
Titleยาหม่อง, พิมเสนน้ำ
Publishedกรุงเทพฯ : กิจอักษร, [2554?]
Call Number668.54 ย481 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleรวมซอฟต์แวร์แปลอังกฤษ-ไทย บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร.
Authorจิระ จริงจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ : SoftExpress&Publishing(SE&P), [2554?]
Call Number005.3 ร 137 2554
LocationPhatthalung
image
Source Types Computer File
Titleรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554
Call Number333.9 ร622 2554
LocationSongkhla
image
Source Types Computer File
Titleล้วงลึกเทคนิค รวมเคล็ดไม่ลับ Windows 7 Tips & Technics โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.
Authorเอกชัย วงษ์ศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2554
Call Number005.437 อ 841 ล 2554
LocationSongkhla
image
Source Types Computer File
Titleสร้าง Album 3D คุณทำได้ง่ายนิดเดียว /
Publishedเจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น,
Call Number006.78 ส309 2554
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed