Found: 9  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ต่อการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม / สุดราตรี ใจเย็น.
Authorสุดราตรี ใจเย็น.
Published2550
Call Number363.7 ส739ก 2550
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของวัสดุตาลโตนด / ศุภกร กตาธิการกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุเจนต์ พรหมเหมือน ... [และคนอื่นๆ], ผู้ร่วมวิจัย.
Authorศุภกร กตาธิการกุล.
Publishedสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558
Call Number662.88 ศ824ก 2558
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Titleคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน [จุลสาร] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishedลำพูน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553
Call Numberจส 001575
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleคู่มือโฮมสเตย์ [จุลสาร]
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
Call Numberจส 001332
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleถามมา ตอบไป เข้าไป สช.[จุลสาร] / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)
Authorสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.), 2551
Call Numberจส 001574
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleหลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.
Authorสหรัฐ กิติ ศุภการ.
Publishedซีเอ็ดยูเคชั่น [ผู้จัดจำหน่าย,
Call Number345.07 ส406ห 2562
LocationSongkhla
Phatthalung
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed