Found: 3,550  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง ; บรรณาธิการ, รัชดา ธราภาค ; เรียงเรียง, สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
Authorรัชดา ธราภาค.
Publishedมูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง,
Call Number618.2 ท229 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title "ธัมมนันทา -- เท่านั้น" เขียนโดย กาญจนา สุทธิกุล.
Authorกาญจนา สุทธิกุล.
Publishedเชียงใหม่ :สุนันท์ รังสยาธร,2558.
Call Number294.30922 ก475ธ 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
Authorวาสนา นาน่วม.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Call Number923.2593 ป372ว 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].
Authorถวิลวดี บุรีกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558
Call Number342.593 ส565 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Call Number337.159 ท968 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ : โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558" [จุลสาร] / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedมูลนิธิ 14 ตุลา,
Call Numberจส 001764
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
Authorอริยา พรหมสุภา.
Publishedสำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Call Number378.1 ห213 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อริยา พรหมสุภา.
Authorอริยา พรหมสุภา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?]
Call Number378.1 อ281ห 2558
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558 / ผู้เรียบเรียงและจัดทำ, บริษัท เอ็กตี้ รู้ท จำกัด.
Authorบริษัท เอ็กตี้ รู้ท.
Publishedสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number362.4 ห213 2558
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed