Found: 174,531  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title" 'ภูมิพล' ภูวนาถ ธรรมิกราชบูชา กาญจนาภิเษก" / คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ.
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
Publishedกรุงเทพฯ : ธธรรมสาร, 2539
Call Number923.1593 ภ 861 ภ 2539
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title" ทำได้ หายจน " : เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / สุรศักดิ์ อักษรกุล, ผู้เรียบเรียง.
Authorสุรศักดิ์ อักษรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2545
Call Number331.798 ท 471 2545
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title" ร้อยคน ร้อยคม " ฉบับสมบูรณ์ / เขียนและเรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร.
Authorทศ คณนาพร.
Publishedกรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส, [2550?]
Call Number808.882 ท148ร 2550
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศร, บรรณาธิการ
Authorอนันต์ รัตนภานุศร
Publishedพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548
Call Number378.154 ห 182 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Authorสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
Call Number327.593052 ห 182 2550
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" : เทคนิคการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการปลุกพืชและดำรงชีพ [จุลสาร] / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร.
Authorกรมวิชาการเกษตร.
Publishedพัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2554
Call Numberจส 000933
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title "60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี กระทรวงยุติธรรม.
Authorกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม,[2553?].
Call Number895.915 ห116 2553
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed