Found: 1,365  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"มนันยา" พา T--UVWXYZ / โดย มนันยา
Authorมนันยา
Publishedกรุงเทพฯ : พี.วาทินพับลิเคชั่น, 2536
Call Numberรส ม 176 ม 2536
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"รู้เก็บ รู้ใช้" : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน / ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
Call Numberรส ร808 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"รู้เก็บรู้ใช้" ระดับประชาชนทั่วไป : 10 เรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน / เรียบเรียงโดย องอาจ จิระอร.
Authorองอาจ จิระอร
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
Call Numberรส ร 808 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title(ผม)เป็นศิลปิน / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
Authorอารยา ราษฎร์จำเริญสุข
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Call Numberรส อ 591 ผ 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title00.00 น. / โดย รงค์ วงษ์สวรรค์
Authorรงค์ วงษ์สวรรค์
Publishedกรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2515
Call Numberรส ร 006 ศ 2515
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title100 ป่า 1000 ภูเขา / วิจิตร ขุมทรัพย์
Authorวิจิตร ขุมทรัพย์
Publishedพระนคร : โอเดียนการพิมพ์, 2513
Call Numberรส ว 497 ร 2513
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title109 คนไข้ ไอ ซี ยู มหันตภัยใกล้ตัว / ชัญวลี ศรีสุโข
Authorชัญวลี ศรีสุโข
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คส์ทูยู, 2550
Call Numberรส ช 412 ร 2550
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Title12 เรื่องสั้น 9 บทกวี : วรรณกรรมยกย่อง / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
Authorสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
Publishedณ บ้านวรรณกรรม,
Call Numberรส ภ622ส 2533
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน / ศุภักษร ... [และคนอื่น ๆ]
Authorศุภักษร
Publishedกรุงเทพฯ : บงกช, 2521
Call Numberรส ส 658 2521
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title1986 เหตุการณ์ที่ท่าช้าง : รวมเรื่องสั้น / ของ ฟอน ฝ้าฟาง
Authorฟอน ฝ้าฟาง
Publishedศรีสะเกษ : "ชาวอักษร", 2530
Call Numberรส ฟ 299 ห 2530
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title20 นักประพันธ์จากสยามรัฐสยามรัฐสัปดาห์ / ประหยัด ศ. นาคะนาท, รวบรวม
Authorประหยัด ศ. นาคะนาท
Publishedพระนคร : [มป.พ.], 2511
Call Numberรส ย 544 2511
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title24 เรื่องสั้นของฟ้า /.
Authorฟ้า พูลวรลักษณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553
Call Numberรส ฟ 454 ย 2553
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title28 ดีกรีเที่ยงวัน บรั่นดีเที่ยงคืน / โดย รงค์ วงษ์สวรรค์
Authorรงค์ วงษ์สวรรค์
Publishedกรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 2520?]
Call Numberรส ร 006 ย 2520
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title31 เรื่องสั้น / โดย จิตตพร พิมลนารถ
Authorจิตตพร พิมลนารถ
Publishedกรุงเทพฯ : 77, 2515
Call Numberรส จ 463 ส 2515
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed