Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Zhongguo wen hua de chong jian / Fei Xiaotong zhu.
Author
Fei, Xiaotong.
Published
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2013.
Call Number
305.8951 F297Z 2013
Location
Songkhla

image
Zhongguo guoqing / Xiao Li.
Author
Xiao, Li.
Published
Beijing : Beijing Daue, 2003.
Call Number
951 X64Z 2003
Location
Songkhla

image
Zhongguo wen hua chang shi = General information on Chinese culture/ Shu'An Xu , Lieying Jia.
Author
Xu, Shuan.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2016.
Call Number
951 X8Z 2016
Location
Songkhla

image
Zhong guo zhi shi di tu ce = the atlas of China knowledge / Cui Wen Hong.
Author
Cui, Wen Hong.
Published
Xian : Xi'an Cartographic Publihing House, 2002.
Call Number
912.51 C966Z 2002
Location
Songkhla

image
Xiang tu zhong guo / Fei Xiaotong.
Author
Fei, Xiaotong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
Call Number
307.72 F297X 2011
Location
Songkhla

image
Zhong hua dageming / Hong Zhu.
Author
Zhu, Hong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2006.
Call Number
951.041 Z63Z 2006
Location
Songkhla

image

image
Shang wu zhong wen an li jiao cheng. Business Chinese winning strategies / Zhu bianshi zhong qi ; bian zhu shi zhong qi, huang luan feng.
Published
Bei jing : Zhong yi chu ban she, 2015.
Call Number
650.0951 S528 2015
Location
Songkhla

image
The ins and outs of Chinese culture-English translation La culture Chinoise sous toutes ses faces-French translation / Mei Lichong.
Author
Mei, Lichong.
Published
Beijing : Sinolingua, 2004.
Call Number
951 M499I 2004
Location
Songkhla

image
Wen hua xin shang du ben. Shang = Exploring Chinese culture : Chinese reader I / Liu Qiangong zhu bian ; Liu Qiangong, Shu Yan, Yu Jie bian zhu.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2016.
Call Number
951 W467 2016
Location
Songkhla

image
Wen hua xin shang du ben. Xia = Exploring Chinese culture : Chinese reader II / Liu Qiangong zhu bian ; Liu Qiangong, Shu Yan, Yu Jie bian zhu.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2016.
Call Number
951 W467 2016
Location
Songkhla

image
Wen hua Zhong guo = Cultural interpretations of China : (an advanced reader I) / Wang Hai long.
Author
Wang, Hai long.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002.
Call Number
951 W246W 2002
Location
Songkhla

image
Zhong guo tong shi / Wenlan Fan; Meibiao Cai.
Author
Fan, wenlan,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
951 F199Z 2009
Location
Songkhla

image
Zhongguo dituce / Zhu Da Ren.
Author
Zhu, Da Ren.
Published
Beijing : Zhonhhuo ditu, 2004.
Call Number
912.51 Z63Z 2004
Location
Songkhla

image
Zhonghua wen ming xun gen : cong kou er xiang chuan dao wen zi zhu shu / Daming Zhou.
Author
Zhou, Daming.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951 Z63Z 2007
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles