Search again

Found: 4,472  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Author
กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Published
อุตรดิตถ์ : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, [2531?].
Call Number
398.2041 ก 711 ล 2531
Location
Songkhla

image
"สั่งอพยพ" : โครงการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานชาวว้าในเขตรัฐฉานตะวันออก (2542-2544) / พรสุข เกิดสว่าง, บรรณาธิการแปล
Author
พรสุข เกิดสว่าง
Published
เชียงใหม่ : โครงการเพื่อนไร้พรมแดน, 2545.
Call Number
305.8 ส 453 2545
Location
Songkhla

image
"อะไรก็ได้ค่ะ" "ยังไงก็ได้ครับ" ผู้กำกับการแสดง / พีรพงศ์ เสนไสย.
Author
พีรพงศ์ เสนไสย
Published
มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
Call Number
790 พ 779 อ 2550
Location
Songkhla

image

image
"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number
337.159 ท968 2558
Location
Songkhla
Phatthalung

image
(ศรี) ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / [ธิดา สาระยา]
Author
ธิดา สาระยา
Published
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532.
Call Number
959.302 ธ 737 ศ 2532
Location
Songkhla

image
(ศรี) ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา
Author
ธิดา สาระยา
Published
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.
Call Number
959.302 ธ 737 ศ 2538
Location
Songkhla

image
1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ, บรรณาธิการ.
Author
สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2546.
Call Number
354.3 ห182 2546
Location
Songkhla

image
1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
Author
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,
Published
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2528.
Call Number
915.1 ก 458 ห 2528
Location
Songkhla

image
10 ปีแพรกหนามแดง : กระบวนการเรียนรู้สู่วิถีความปรองดอง / กชกร ชิณะวงศ์.
Author
กชกร ชิณะวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
Call Number
333.91 ก005ส 2555
Location
Songkhla

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles