Search again

Found: 130  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
Author
Yan, Haogang.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
895.13 Y21H 2009
Location
Songkhla

image
"Shi ji" yu zhongguo wen xue / Zhang Xinke zhu.
Author
Zhang, Xinke,
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.
Call Number
895.1 Z63S 2010
Location
Songkhla

image
Bai nian song Meiling / Yang Shubiao,Yang Jing zhu .
Author
Yang, Shubiao,
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2010.
Call Number
923.151 Y22B 2010
Location
Songkhla

image
Chuan bo yu wen hua gai lun = An Introduction to communication and culture / Zhuang Xiao Dong.
Author
Zhuang, Xiao Dong.
Published
Beijing : People s Publishing House Pub., 2008.
Call Number
302.2 Z63C 2008
Location
Songkhla

image
Ci xue gai shuo / Zhangshu Wu.
Author
Wu, Zhangshu.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 W959C 2010
Location
Songkhla

image
Dang dai wen hua zhe xue chen si / Pengcheng Li.
Author
Li, Pengcheng.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008.
Call Number
101 L693D 2008
Location
Songkhla

image
Dongbei kang Ri lian jun kang zhan ji shi / Xiaohui Wang.
Author
Wang, Xiaohui.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.035 W246D 2007
Location
Songkhla

image
Du ci chang shi / Chengtao Xia, Xionghe Wu.
Author
Xia, Chengtao.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 X51D 2010
Location
Songkhla

image
Dui hua shi xue / Yang Chu.
Author
Yang, Chu.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
808.1 Y22D 2009
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue gai lun / Changlai Chen, Yongyi Wu, Honghai Ma ... [et al.].
Author
Chen, Changlai.
Published
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2010.
Call Number
495.107 C518D 2010
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / Yong Yi Wu, Hong Chen.
Author
Wu, Yong Yi.
Published
Beijing : Sinolingua, 2003
Call Number
495.1076 W959D 2011
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue li lun yu yu yan xue ke mu kao shi zhi nan / Chen Hong, Wu Yongyi.
Published
Beijing : Songyuan, 2003
Call Number
495.1076 D873 2011
Location
Songkhla

image
Dui wai Han yu jiao xue yu fa / Huyang Qi.
Author
Qi, Huyang.
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2005.
Call Number
495.107 Q1D 2005
Location
Songkhla

image
Fan yu tong lun / Pei Wen zhu.
Author
Pei, Wen.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
491.2 P377F 2007
Location
Songkhla

image
Feng shen yan yi/ Xu Zhonglin, Gong Xun.
Author
Zhonglin, Xu.
Published
Beijing : Guangming Ribao, 2014.
Call Number
Ju Z63F 2014
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles