เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369205
บาร์โค้ด39611600979933
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 506 (15 พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0