เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00368917
บาร์โค้ด39611600979784
เล่มVol. 14 No. 164 (Nov.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0