เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369337
บาร์โค้ด39611600979164
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 507 (15 พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0