เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369362
บาร์โค้ด39611600978851
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 508 (01 ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0