เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369527
บาร์โค้ด39611600978513
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 510 (01 ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0