เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369482
บาร์โค้ด39611600978265
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 509 (16 ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0