เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369821
บาร์โค้ด39611600977911
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 512 (01 ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0