เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00370383
บาร์โค้ด39611600977291
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 513 (16 ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0