เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369718
บาร์โค้ด39611600977093
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 511 (16 ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม1