เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372311
บาร์โค้ด39611600976996
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 515 (16 มี.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0