เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372412
บาร์โค้ด39611600976772
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 519 (16 พ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0