เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00370591
บาร์โค้ด39611600976137
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 514 (01 มี.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า11 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0