เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372982
บาร์โค้ด39611600975857
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 518 (01 พ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0