เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00373159
บาร์โค้ด39611600975493
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 521 (16 มิ.ย.) 06
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0