เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00372684
บาร์โค้ด39611600975329
เล่มVol. 15 No. 171 (Jun.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0