เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372963
บาร์โค้ด39611600975055
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 517 (16 เม.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0