เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00367194
บาร์โค้ด39611600973316
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 502 (01 ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0