เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00367800
บาร์โค้ด39611600972920
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 503 (16 ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0