เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00368876
บาร์โค้ด39611600972664
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 505 (16 ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า31 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0