เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00369709
บาร์โค้ด39611600972557
เล่มVol. 14 No. 163 (Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0