เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00368370
บาร์โค้ด39611600972417
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 504 (01 ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0