เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00366737
บาร์โค้ด39611600967805
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 498 (1 ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0