เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00366255
บาร์โค้ด39611600966518
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 501 (16 ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0