เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00365582
บาร์โค้ด39611600965312
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 500 (01 ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0