เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00364880
บาร์โค้ด39611600962798
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 496 (21 มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1