เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00364427
บาร์โค้ด39611600962285
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 494 (01 พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0