เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00364432
บาร์โค้ด39611600962251
เล่มVol. 14 No. 158 (May) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1