เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363981
บาร์โค้ด39611600961238
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 492 (01 เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0