เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00364038
บาร์โค้ด39611600960982
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 491 (16 มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0