เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363841
บาร์โค้ด39611600960685
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 490 (01 มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0