เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363386
บาร์โค้ด39611600960032
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 489 (16 ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0