เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00364730
บาร์โค้ด39611600958176
เล่มVol. 14 No. 159 (Jun.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0