เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363312
บาร์โค้ด39611600957152
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 486 (01 ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0