เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363311
บาร์โค้ด39611600957145
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 485 (16 ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0