เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00362891
บาร์โค้ด39611600956824
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 488 (01 ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0