เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00362879
บาร์โค้ด39611600956709
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 487 (16 ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0