เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00361967
บาร์โค้ด39611600955503
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 484 (01 ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0